Realizujemy kompleksową realizację robót instalacyjno - inżynieryjnych w zakresie:

  • Sieci zewnętrznych:
   • centralnego ogrzewania
   • gazociągów
   • kanalizacji sanitarnych
   • wodociągów
   • kanalizacji deszczowych
  • Dróg i parkingów
   • Konserwacji, renowacji i serwisowania instalacji sieci i urządzeń

heat networks

Sieci ciepłownicze

natural gas pipelines

RUROCIĄGI GAZOWE

water pipelines

RUROCIĄGI WODNE