Przedsiębiorstwo A.Hak jest spółką z kapitałem zakładowym o wysokości 1.955.000,00 PLN (1955 udziałów) i istnieje od 1993 roku. Udziały w ilości 1954 należą do firmy A.Hak International B.V. i jeden udział ma firma A.Hak Pijplendingen B.V. Obie firmy mają swoją siedzibę w Trichcie – Holandia.
Zatrudniamy doświadczoną kadrę pracowniczą przeszkoloną w zastosowaniu najnowszej technologii w branży inżynieryjnej,  uprawnioną do wykonywania wszystkich rodzajów robót. Jesteśmy gotowi, na życzenie inwestora, zaproponować nowoczesne rozwiązania.
Od października 2003 legitymujemy się certyfikatem systemu zarządzania jakością, co stawia nas w rzędzie firm wiarygodnych mogących stawiać czoło konkurencji nie tylko w kraju, ale również za granicą.