Przedsiębiorstwo A.Hak jest spółką z kapitałem zakładowym o wysokości 1.955.000,00 PLN (1955 udziałów) i istnieje od 1993 roku. Udziały w ilości 1954 należą do firmy „A.Hak International B.V. i jeden udział ma firma „A.Hak Pijplendingen B.V. Obie firmy mają swoją siedzibę w Trichcie – Holandia.
Zatrudniamy doświadczoną kadrę pracowniczą przeszkoloną w zastosowaniu najnowszej technologii w branży inżynieryjnej,  uprawnioną do wykonywania wszystkich rodzajów robót.Jesteśmy gotowi, na życzenie inwestora, zaproponować nowoczesne rozwiązania.
Od października 2003 legitymujemy się certyfikatem jakoci ISO 9100:2001, co stawia nas w rzędzie firm wiarygodnych mogących stawiać czoło konkurencji nie tylko w kraju, ale również za granicą.


Diamenty Forbes 2010


Certyfikat systemu jakosci

Copyright © 2011 A-Hak Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

Dotychczas odwiedzilo nas: 28358